Friday 14 September 2018 - Sundowner - Individual Stableford - 9 Holes                  

1. Grobbies Grobbelaar               - 22             

2. Mias Muller                              - 21

3. Graham Griffiths                      - 20

Saturday 15 September 2018 - 4BBall Alliance - DVG High School

1. Alfastaal 4ball                             - 103

2. Morne v Tonder 4ball                  - 102

3. Thura Makelaars                         - 101

 

 

"The Dam was at 51,4% full on 10 September 2018."

      

   Dam Level Update